Construir Dockerfile (estando en el directorio)

 docker build -t "nombre" 
 docker build --tag "nombre" 

Arrancar docker file:

 docker run --name sipxcom -d -p 80:80 centos

linkando puertos de dos VM:

 docker run --name sipxcom -d -p 80:80 --link db:db centos

Entrar en la consola (Imagen)

 docker run -t -i centos:7 /bin/bash

Entrar en la consola (Contenedor)

docker exec -i -t 665b4a1e17b6 /bin/bash

Montar DockerUI

 docker run -d -p 9000:9000 --privileged -v //var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --name:dockerui

Guardar modificaciones en la maquina

docker commit -m "Centos7+sipxcom" -a "sipxcom19" f043e25e452a repositorio/Centos7+sipxcom

Parar y eliminar todas las imagenes:

 docker stop $(docker ps -a -q)
 docker rm $(docker ps -a -q)